S.H.E 2gether 4ever 2013世界巡回演唱会 (2013) BD蓝光原盘 41.2G

S.H.E 2gether 4ever 2013世界巡回演唱会 (2013) BD蓝光原盘 41.2G_Blu-ray_BDMV_BDISO_

中文名称 : S.H.E 2gether 4ever 2013世界巡回演唱会影音馆 (2013)
英文名称 : S.H.E 2gether 4ever Live Concert 2013
资源类型 : 演唱会
资源规格 : Blu-ray 蓝光原盘 BDMV
下载方式 : 百度网盘
文件体积 : 41.2G

曲目列表 :

01. Opening
02. SHERO
03. 迫不及待
04. 痛快
05. 远方
06. 还我
07. Belief
08. VCR : Ella
09. 厚脸皮
10. 坏女孩
11. VCR : Hebe
12. LOVE!
13. 寂寞寂寞就好
14. VCR : Selina
15. 梦
16. 爱我的每个人
17. 花都开好了
18. 心还是热的
19. 像女孩的女人
20. VCR : 回忆逆流
21. 不想长大
22. Remember
23. 中国话
24. 波斯猫 / 我爱雨夜花 / 伦敦大桥垮下来 / 宇宙小姐
25. 明天的自己
26. 热带雨林
27. 夏天的微笑
28. 老婆
29. 亲爱的树洞
30. 天灰
31. VCR : 一起开始的旅程
32. 五月天
33. 爱呢
34. 天使在唱歌 / 幸福留言 / 魔力
35. 天亮了
36. Super Star
37. 我爱你
38. VCR : 因为有你们
39. 花又开好了
40. 恋人未满
41. 美丽新世界
42. 不说再见
43. 围巾 (Bonus Track)

S.H.E 2gether 4ever 2013世界巡回演唱会 (2013) BD蓝光原盘 41.2G_Blu-ray_BDMV_BDISO_1

S.H.E 2gether 4ever 2013世界巡回演唱会 (2013) BD蓝光原盘 41.2G_Blu-ray_BDMV_BDISO_2